powrót do strony głównej
Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższe pytania biorą Państwo udział w koncepcji i tworzeniu naszej bazy tłumaczeń. Na wypadek niezrozumiałości pytań umieściliśmy po prawej stronie pomocnicze wyjaśnienia do niektórych z nich.
Dziękujemy z góry za poświęcony czas.

team net4lawyer.com


1. Jak duże jest Państwa przedsiębiorstwo?

0-10 zatrudnionych

11-100 zatrudnionych

101-500 zatrudnionych

ponad 500 zatrudnionych


2. Do jakiej branży należy Państwa firma?3. Czy Państwa firma prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech?

tak

nie


4. Jeśli tak, w jakiej formie?proszę odpowiedzieć na to pytanie tylko wtedy, gdy Państwo odpowiedzieli twierdząco na pytanie numer 3;
istnieje możliwość jednoczesnego wyboru wielu form działalności gospodarczej;
sprzedaż produktów z Polski
sprzedaż produktów przy pomocy własnych kanałów dystrybucyjnych w Niemczech
zakłady produkcyjne w Niemczech
partnerzy / dostawcy w Niemczech
inne:


5. Jeśli nie, zamierzają Państwo rozszerzyć działalność na Niemcy?proszę odpowiedzieć na to pytanie tylko wtedy, gdy Państwo odpowiedzieli przecząco na pytanie numer 3;

tak, w najbliższej przyszłości

tak,
za 1-2 lata

być może, w dalekiej przyszłości

nie, zdecydowanie nie (*)
(*) Jeśli Państwo w tym miejscu odpowiedzieli "nie", prawdopodobnie nie są Państwo zainteresowani naszymi produktami. Mogą Państwo przerwać ankietę i przesłać ją do nas.


6. Czy w Państwa przedsiębiorstwie istnieje zapotrzebowanie na informacje dotyczące Niemiec?

tak

nie


7. Jeśli tak, jakich informacji potrzebują Państwo i jak one są ważne?proszę określić stopień zapotrzebowania na informacje ze względu na ich rodzaj i ważność;
bardzo ważne częściowo ważne nie ważne
dane ekonomiczne (statystyczne itp.)
aktualności, wiadomości
dane kontaktowe, adresy firm, instytucji itp.
informacje prawne (ustawy, praktyka prawnicza)
inne


8. Kto jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji dotyczących Niemiec w Państwa przedsiębiorstwie?wybór wielokrotny jest możliwy; w przypadku, gdy Państwo korzystają z zewnętrznych usług, proszę je nazwać w rubryce "inne";
nasi współpracownicy w Polsce
nasi współpracownicy w Niemczech
zewnętrzna firma poradcza / kancelaria
inne:


9. Z jakich źródeł informacji o Niemczech korzystają Państwo obecnie? W jakim języku?
po polsku do niemiecku
internet
prasa (gazety / czasopisma)
publikacje (książki)
radio / telewizja
firmy doradcze / kancelarie


10. Jak ważne są najstępujące właściwości źródeł informacji:proszę ocenić, jak ważne są wymienione właściwości dotychczasowych lub przyszłych źródeł informacji;
bardzo ważne częściowo ważne nie ważne
cena
jakość
prostota obsługi
szybki dostęp
kompleksowość
serwis
inne:


11. Jakie znaczenie mają dla Państwa informacje dotyczące prawa obowiązującego w Niemczech (ustawy, przepisy, informacje o obrocie administracyjnym, formularze urzędowe, niezbędne pozwolenia itp.)?
bardzo ważne częściowo ważne nie ważne


12. Jeśli potrzebują Państwo informacje dotyczące obowiązującego w Niemczech prawa - jakie są to informacje?
tłumaczenia aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, innych przepisów)
tłumaczenia orzecznictwa i praktyki administracyjnej
literatura prawnicza o niemieckim prawie po polsku
poradniki do niemieckiego prawa dla laików po polsku
aktualne wiadomości dotyczące niemieckiego ustawodawstwa i obrotu prawnego po polsku
inne:
jedna lub więcej wymienionych wyżej kategorii, ale po niemiecku


13. Sięgnęliby Państwo po informacje o Niemczech również w formie elektronicznej (szczególnie przez internet)?

tak, z pewnością

być może

nie, zdecydowanie nie


14. Czy byliby Państwo gotowi zapłacić za informacje (w szczególności prawne)?
nie
tak, max. 200 zł. rocznie
tak, max. 2.000 zł. rocznie
tak, nawet 2.000 zł. i więcej, jeśli istnieje potrzeba


15. Czy zechcieliby Państwo skorzystać z systemu informacyjnego, do którego dostęp byłby rozliczany okresowo (np. w cyklu rocznym)?
tak
nie
wolałbym mastępujacy rodzaj rozliczenia:


uwagi:
tutaj mogą Państwo wpisać swoje uwagi lub - jeśli Państwo życzą sobie w chwili obecnej nawiązać z nami kontakt - swoje dane kontaktowe; gwarantujemy dyskrecję oraz że pod żadnym pozorem nie udostępnimy Państwa danych osobom trzecim